BEZPIECZNE MAGAZYNOWANIE

Bezpieczne magazynowanie obejmuje usługi magazynowania ładunków ponadwymiarowych i drobnicowych w specjalnie wyposażonych obiektach TMM Express.

Ponieważ nasze magazyny działają w trybie 24/7, jesteśmy w stanie zagwarantować dostawy towarów do klientów w jak najkrótszym czasie.

Posiadając bogate doświadczenie w zarządzaniu magazynem przez zastosowanie oprogramowania Microsoft Navision, zapewniamy możliwość bezpośredniego składania zamówień i monitorowania aktualnego statusu przesyłek:

  • bezpieczne magazynowanie przesyłek;
  • składowanie palet;
  • inwentaryzacja na podstawie nazw artykułów lub numerów seryjnych;
  • monitorowanie i kontrola statusu;
  • przygotowywanie dokumentów przewozowych;
  • realizacja wysyłki i dostawa towarów na życzenie klienta;
  • zautomatyzowane procesu załadunku / rozładunku;
  • przygotowanie inwentaryzacji.

Na życzenie możesz wyznaczyć magazyn do przechowywania w dowolnym wyznaczonym mieście.