RODO

Szanowni Państwo, w TMM Express z należytą uwagą podchodzimy do danych osobowych przetwarzanych w naszych procesach i systemach. Zapewniamy wysoki standard bezpieczeństwa Państwa danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że administratorem Twoich danych jest: 

TMM Express Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Janka Muzykanta 60 w Warszawie,

z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: daneosobowe@tmm-express.com