Opłata paliwowa

Opłata paliwowa jest mechanizmem pozwalającym uniknąć częstych zmian stawek za usługi transportowe w przypadku zmian rynkowych cen paliwa. Zmiany te niepotrzebnie angażują siły i środki zarówno po stronie TMM Express, ale przed wszystkim naszych Klientów. Korekta paliwowa pozwala Klientom oprzeć współpracę z TMM Express o stałe stawki. Dzięki temu zmiany cen paliwa, na które firma nie ma wpływu, nie wiążą się z koniecznością ciągłych zmian cenników.

Mechanizm opłaty paliwowej został opracowany w oparciu o analizy udziału kosztów paliwa w kosztach usług świadczonych przez TMM Express. Opłata paliwowa określana jest przy zastosowaniu tzw. wskaźnika opłaty paliwowej dla usług krajowych i  międzynarodowych. Wskaźnik ten oznacza procentowy narzut do wartości frachtu w usłudze. Konstrukcja wskaźnika opłaty paliwowej zapewnia odzwierciedlenie zmian cen paliw zarówno w górę, jak również w dół. Skutkuje to odpowiednio wzrostem lub spadkiem opłaty paliwowej. W szczególności skutkuje spadkiem opłaty do wartości zerowej, jeżeli cena paliwa osiągnie poziom ceny bazowej lub niższy.

Wartość wskaźnika opłaty paliwowej obliczana jest na koniec każdego miesiąca poprzez porównanie średniej ceny 1m3 Oleju Napędowego za dany miesiąc do średniej ceny z miesiąca bazowego. Obliczony wskaźnik obowiązuje w miesiącu kolejnym. Średnia cena paliwa ustalana jest w oparciu o ceny publikowane w danym miesiącu przez BP EUROPA SE (https://www.bp.com/).

Aktualna wartość korekty paliwowej w TMM Express w maju 2021 roku wynosi:

  • serwis międzynarodowy – 14%
  • średnia cena ON w kwietniu 2021 -  3 989,75 pln / 1000l.

Wysokość opłaty paliwowej będzie wyszczególniana jako osobna pozycja na fakturach sprzedażowych.