System zarządzania jakością

Szanowni klienci! Informujemy o tym, że na podstawie wyników audytu certyfikującego firmy "TMM-Express" wydany certyfikat zgodności z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2008.

Ten certyfikat jest dokumentującą potwierdzenie, że system zarządzania jakością firmy "TMM-Express", zbudowany zgodnie z międzynarodowymi wymogami, ma na celu ciągłe doskonalenie jakości usług i wykazuje zdolność do osiągnięcia zaplanowanych wyników i ciągłego poprawiania.

Raport biegłych rewidentów, odbywających się audyt certyfikacyjny, pozwala stwierdzić, że system zarządzania jakością Sp. z o. o. "TMM-Express" – to wynik pracy zespołu profesjonalistów, to dążenie każdego pracownika pokazać, że Firma wystarczające zasoby, aby być ekspertem w dziedzinie szybkich przewozów. 

Firma będzie dalej ulepszać procesy, rozwój systemu zarządzania jakością w taki sposób, aby, biorąc pod uwagę wymagania wszystkich zainteresowanych stron, pracowników, klientów, organizacji regulacyjnych i dostawców, aby zapewnić usługi najwyższej jakości.