Regulamin świadczenia usług pocztowych

Regulamin określa prawa i obowiązki TMM EXPRESS w procesie świadczenia usług pocztowych
w zakresie czynności związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek będących przedmiotem usługi.